Hakkımızda

Mevlana Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin genel amaçları şunlardır: 
 

1.Üniversitede uzaktan öğretim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları ve yayınlar yapmak
 

2. Önlisans, lisans ve lisansüstü eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve program açmak, geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek.
 

3. Uzaktan öğretim yoluyla mezuniyet sonrası eğitim programları düzenleyerek mesleki bilgi güncellemesine yardımcı olmak.
 

4. İhtiyaç duyulan alanlarda toplumun her kesimine yönelik diploma ve sertifika programları düzenleyerek bilgiyi topluma yaymak ve yaşam boyu öğrenme ilkesini topluma benimsetmek.
 

5. Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının eğitim programlarını e-öğrenmeye uyarlamalarına ve uzaktan öğretim sistemleri geliştirmelerine katkıda bulunmak; bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmaktır.
 

 

 Vizyon
 

Mevlana Üniversitesinin teknolojik ve akademik potansiyeli ile öğrencilerine öğrenmeyi yalnızca sınıf içinde değil, sınıf dışında da sürdülebilemelerine, kendini geliştirmek isteyen kurum ya da bireylerin yaşam boyu öğrenme ihtiyaçlarını karşılama ve bu konularda araştırma-geliştirme faaliyetlerine dönük ihtiyaçları karşılama konusunda,  kaliteli, öğrenen merkezli ve yaşam boyu öğrenmeyi teşvik fırsatlar sunmaktır.
 
 

Misyon
 

Bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan öğretim ve harmanlanmış öğrenme teknolojileri ve kuramlarına dönük eğitim, araştırma ve uygulamaların geliştirilmesinde anahtar rol üstlenerek, Üniversitemizin evrenselleşmesine dönük “E-Üniversite” olma yolundaki gelişiminde, e-öğrenme sürecini hayata geçirmektir.
 

 

İlkeler
 

• Toplumsal değerlere saygılı
• Kaliteden ödün vermemek,
• Bilginin paylaşımına özen göstermek,
• Bilimin evrenselliğine inanmak
• Yenilikçi olmak
• Bütün paydaşları önemsemek,
• Evrensel etik değerlere saygılı
• Toplumun ihtiyaçlarına duyarlılık
• Teknoloji entegrasyonunu önemsemek ve yaygınlaştırmak
 
 

444 42 43
© 2013, Mevlana Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web-Yazılım Ekibi tarafından hazırlanmıştır